Học thuật

CIS là cơ sở giáo dục độc quyền tại Việt Nam cung cấp Chương trình giảng dạy Ontario từ Mẫu giáo đến Lớp 12, bên cạnh Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP). Được thành lập vào năm 2009, trường ban đầu hợp tác với Hội đồng Trường học Quận Niagara (DSBN) danh tiếng từ năm 2009 đến năm 2014. Sau đó, CIS đã liên kết với Hội đồng Trường học Quận Toronto (TDSB), hội đồng trường học lớn nhất ở Canada, mang lại nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục sinh viên quốc tế tại một trong những thành phố đa dạng về văn hóa nhất thế giới.

Dịch vụ
hỗ trợ
học sinh

Các cố vấn hướng dẫn tại CIS cung cấp đầy đủ các chương trình và dịch vụ để hỗ trợ sự phát triển và phát triển về học tập, cá nhân, xã hội và cảm xúc của học sinh, bao gồm các bài học bảo vệ trẻ em được cung cấp hàng năm cho tất cả học sinh CIS.

Các cố vấn hướng dẫn tại CIS cung cấp đầy đủ các chương trình và dịch vụ để hỗ trợ sự phát triển và phát triển về học tập, cá nhân, xã hội và cảm xúc của học sinh, bao gồm các bài học bảo vệ trẻ em được cung cấp hàng năm cho tất cả học sinh CIS.

Các cố vấn hướng dẫn tại CIS cung cấp đầy đủ các chương trình và dịch vụ để hỗ trợ sự phát triển và phát triển về học tập, cá nhân, xã hội và cảm xúc của học sinh, bao gồm các bài học bảo vệ trẻ em được cung cấp hàng năm cho tất cả học sinh CIS.

Hệ thống trường đại học

CIS cũng tổ chức Ngày hội Đại học và Cao đẳng vào tháng 10 hàng năm dành cho học sinh từ Lớp 9-12, gần đây có sự góp mặt của 55 trường đại học và cao đẳng từ 9 quốc gia khác nhau. 

Tư Vấn

Vui lòng giúp chúng tôi điền vào phần thông tin bên dưới để hiểu bạn hơn
Họ tên của phụ huynh
Tuổi của học sinh
Số điện thoại
Email
Quốc tịch của bạn là gì?
Chọn chương trình